PhDr. Radko Pytlík,CSc. se do vědomí veřejnosti zapsal především monografiemi o Jaroslavu Haškovi a Bohumilu Hrabalovi. Je autorem více než 40knih a největším odborníkem na Jaroslava Haška.
Narodil se v rodině vědeckého pracovníka v oboru hydrobiologie v roce 1928. Jeho ...