PhDr. Radko Pytlík,CSc. se do vědomí veřejnosti zapsal především monografiemi o Jaroslavu Haškovi a Bohumilu Hrabalovi. Je autorem více než 40knih a největším odborníkem na Jaroslava Haška.
Narodil se v rodině vědeckého pracovníka v oboru hydrobiologie v roce 1928. Jeho druhá manželka Věra Dyková pracovala jako archivářka Památníku národního písemnictví a v současnosti vede nakladatelství Emporius.
Po maturitě na reálném gymnáziu v Praze (1947) studoval na FF UK češtinu, literární vědu a filozofii. Absolvoval roku 1952 doktorskou disertační prací Počátky tvorby Jaroslava Haška (CSc.- 1963 na základě monografie Jaroslav Hašek). Ke konci studií byl tajemníkem sekce umění Socialistické akademie. Po vojenské službě (1952–1954) působil od roku 1955 v ÚČL (ÚČSL), zprvu jako odborný, posléze jako vědecký pracovník. Jeho synem z druhého manželství je zpěvák Vojtěch Dyk.