Aniž by se o to snažila, stala se viroložka Soňa Peková přes noc doslova koronavirovou celebritou.V roce 1998 vystudovala všeobecné lékařství na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové. Poté pracovala v Ústavu molekulární genetiky AV ČR.a Ústavu hematologie a krevní transkúze. V letech 2005–2009 působila v laboratoři klinické biochemie, hematologie a imunologie...

Pro zobrazení a přidávání komentářů se musíte přihlásit