Příští setkání

25.9.2019 – Jaroslav Olša jr., český diplomat, orientalista, autor literatury faktu a překladatel.

Jaroslav Olša jr.  vystudoval na FF UK afrikanistiku, arabistiku a orientalistiku. Studia ukončil v roce 1995. V roce 1998 krátce studoval arabštinu na Bourghibově institutu živých jazyků v Tunisu a v letech 1990-92 mezinárodní vztahy a srovnávací evropská studia na Amsterodamské univerzitě.
V roce 1992 vstoupil do diplomatických služeb. Pracoval v různých funkcích na MZ. V 90. letech byl např. vedoucím české humanitární mise do Rwandy a Ugandy po rwandské genocidě. V letech 2000-2006 působil jako velvyslanec ČR v Zimbabwe (s akreditací pro Angolu, Malawi, Zambii, Svatý Tomáš), poté byl zástupcem ředitele a následně na Ministerstvu zahraničních věcí vedl odbor analýz a plánování. V letech 2008-2014 působil jako velvyslanec v Korejské republice a 2014-2018 na Filipínách (s akreditací pro Federální státy Mikronésie, Marshallovy ostrovy, Nauru a Palau). V současnosti je zástupcem ředitelky personálního odboru ministerstva zahraničních věcí. V rámci různých služebních povinností i soukromých cest navštívil více než 120 zemí světa.
Je autorem řady knih a článků o dějinách, kultuře a literatuře zemí Asie a Afriky a vztazích Českých zemí s mimoevropským světem, které publikoval v domácích i zahraničních odborných časopisech.
V 80. a 90. letech byl aktivním členem World SF Association of Professionals, European Science Fiction Society a Science Fiction Research Association. Sestavil řadu antologií science fiction v češtině, ale inicioval také vydání výborů z české science fiction v angličtině (v Indii), ndebelštině (v Zimbabwe), korejštině a japonštině.
Společně s Ondřejem Neffem sestavili Encyklopedii literatury science fiction, která na Worldconu/Euroconu v Glasgow v roce 1995 obdržela cenu European Science Fiction Society.

Poslání a hodnoty

 • Naším prvořadým cílem je přispívat ke vzájemnému porozumění mezi lidmi. vytvářet a podporovat kvalitní
  mezilidské a obchodní vztahy mezi členy klubu. Vztahy lidí založené na vzájemnosti a důvěře v prostředí, které
  nás obohacuje, inspiruje, vyvolává pozitivní emoce a vytváří radost ze života.
 • Na druhém místě je uspokojení touhy a potřeby členů klubu „omoudřit se”, obohatit se poznáním nového,
  krásného a neznámého.
 • Na třetím místě je rozvoj byznysu. Je naším záměrem podporovat naše členy v byznyse, v dosažení jejich
  úspěchů.

Slogan klubu

Noblesse oblidge — jednat se ctí, laskavostí, čestností a velkorysostí

Hodnoty klubu

Otevřenost – schopnost vidět bez předsudků, schopnost poslouchat bez přerušení, schopnost být s lidmi i
věcmi, aniž bychom si o nich předem dělali představy.
Pokora – skromnost duše, lék proti pýše (Voltaire).
Krása a vzdělanost – Život je k tomu, aby člověk stoupal, ne klesal (Verhaeren).
Právě vzdělání a vnímání krásy tomu napomáhají, protože vzdělaný a krásu chápající člověk má stále
bohatství v sobě (Koutský).
Důvěryhodnost – Důvěru si získáte tak, že jste průhlední, otevření a držíte slovo ( Jack Welch).