Poslání a hodnoty

  • Naším prvořadým cílem je přispívat ke vzájemnému porozumění mezi lidmi. vytvářet a podporovat kvalitní mezilidské a obchodní vztahy mezi členy klubu. Vztahy lidí založené na vzájemnosti a důvěře v prostředí, které nás obohacuje, inspiruje, vyvolává pozitivní emoce a vytváří radost ze života.
  • Na druhém místě je uspokojení touhy a potřeby členů klubu „omoudřit se”, obohatit se poznáním nového, krásného a neznámého.
  • Na třetím místě je rozvoj byznysu. Je naším záměrem podporovat naše členy v byznyse, v dosažení jejich úspěchů.

Slogan klubu

Noblesse oblidge — jednat se ctí, laskavostí, čestností a velkorysostí

Hodnoty klubu

Otevřenost – schopnost vidět bez předsudků, schopnost poslouchat bez přerušení, schopnost být s lidmi i věcmi, aniž bychom si o nich předem dělali představy.
Pokora – skromnost duše, lék proti pýše (Voltaire).
Krása a vzdělanost – Život je k tomu, aby člověk stoupal, ne klesal (Verhaeren).
Právě vzdělání a vnímání krásy tomu napomáhají, protože vzdělaný a krásu chápající člověk má stále bohatství v sobě (Koutský).
Důvěryhodnost – Důvěru si získáte tak, že jste průhlední, otevření a držíte slovo (Jack Welch).

Poslední setkání v roce 2019

Vladimír Dzuro 18.12.2019

Je emeritní policejní rada ve výslužbě se narodil v Kladně, v letech 1983-1995 pracoval jako kriminalista pro Policii České rebuliky, nejprve u Kriminální policie v Praze 10 a později v Národní ústředně Interpolu v Praze. V roce 1994 se aktivně podílel na práci mírových sil OSN v bývalé Jugoslávi (UNPROFOR). Od dubna 1995 pak zastával více než devět let funkci vyšetřovatele Mezinárodního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) v Haagu. V současné době vede kancelář Úřadu pro vnitřní záležitosti OSN v New Yorku. Vladimír Dzuro vydal v roce 2017 knihu Vyšetřovatel, svědectví o pátrání po zločincích obviněných z masakrů a genocidy v době války v bývalé Jugoslávii.