Poslání a hodnoty

  • Naším prvořadým cílem je přispívat ke vzájemnému porozumění mezi lidmi. vytvářet a podporovat kvalitní mezilidské a obchodní vztahy mezi členy klubu. Vztahy lidí založené na vzájemnosti a důvěře v prostředí, které nás obohacuje, inspiruje, vyvolává pozitivní emoce a vytváří radost ze života.
  • Na druhém místě je uspokojení touhy a potřeby členů klubu „omoudřit se”, obohatit se poznáním nového, krásného a neznámého.
  • Na třetím místě je rozvoj byznysu. Je naším záměrem podporovat naše členy v byznyse, v dosažení jejich úspěchů.

Slogan klubu

Noblesse oblidge — jednat se ctí, laskavostí, čestností a velkorysostí

Hodnoty klubu

Otevřenost – schopnost vidět bez předsudků, schopnost poslouchat bez přerušení, schopnost být s lidmi i věcmi, aniž bychom si o nich předem dělali představy.
Pokora – skromnost duše, lék proti pýše (Voltaire).
Krása a vzdělanost – Život je k tomu, aby člověk stoupal, ne klesal (Verhaeren).
Právě vzdělání a vnímání krásy tomu napomáhají, protože vzdělaný a krásu chápající člověk má stále bohatství v sobě (Koutský).
Důvěryhodnost – Důvěru si získáte tak, že jste průhlední, otevření a držíte slovo (Jack Welch).

Setkání pro rok 2020

12. 2. 2020

JUDr. Jiří MAJSTR, MBA – CEO of the Czech News Agency,  ČTK

Novinář, který od roku 1980 byl u všeho, co ovlivňovalo komunikaci v posledních skoro 40 letech. Byl tedy nejen u toho, co se ujalo, ale měl možnost se poučit i z mnoha falešných startů a očekávání v mediálním odvětví. Byl zpravodajem ČTK v Indii, později v OSN a USA a sedm let od roku 2001 ve Spojeném království. Je spoluautorem zásad pro tvorbu agenturního zpravodajství, které jsou běžně označovány za „Bibli ČTK“. Zakládal první webové zpravodajské stránky v ČR, byl prvním ředitelem velice úspěšné internetové odnože ČTK od roku 1999 až 2001. Byl autorem prvních videoreportáží ČTK a autorem zásad pro jejich tvorbu. Od roku 2008 řídil plnou integraci multimediálního zpravodajství agentury a výrazné změny v tom, jak agentura reaguje na požadavky dnešních mediálních, ale i nemediálních klientů. Několik let byl lektorem kurzu Akademie ČTK o firemním využití sociálních médií. Je podruhé členem Boardu Evropské aliance tiskových agentur (EANA), kde pomáhá řešit potřeby zejména menších tiskových agentur, ale i zásadní problémy, jako je copyright. Spolu s kolegou Stanislavem Mundlem napsal dvě knihy o fungování médií a mezinárodní politice.