Poslání a hodnoty

  • Naším prvořadým cílem je přispívat ke vzájemnému porozumění mezi lidmi. vytvářet a podporovat kvalitní mezilidské a obchodní vztahy mezi členy klubu. Vztahy lidí založené na vzájemnosti a důvěře v prostředí, které nás obohacuje, inspiruje, vyvolává pozitivní emoce a vytváří radost ze života.
  • Na druhém místě je uspokojení touhy a potřeby členů klubu „omoudřit se”, obohatit se poznáním nového, krásného a neznámého.
  • Na třetím místě je rozvoj byznysu. Je naším záměrem podporovat naše členy v byznyse, v dosažení jejich úspěchů.

Slogan klubu

Noblesse oblidge — jednat se ctí, laskavostí, čestností a velkorysostí

Hodnoty klubu

Otevřenost – schopnost vidět bez předsudků, schopnost poslouchat bez přerušení, schopnost být s lidmi i věcmi, aniž bychom si o nich předem dělali představy.
Pokora – skromnost duše, lék proti pýše (Voltaire).
Krása a vzdělanost – Život je k tomu, aby člověk stoupal, ne klesal (Verhaeren).
Právě vzdělání a vnímání krásy tomu napomáhají, protože vzdělaný a krásu chápající člověk má stále bohatství v sobě (Koutský).
Důvěryhodnost – Důvěru si získáte tak, že jste průhlední, otevření a držíte slovo (Jack Welch).

Chystaná setkání

13.11.2019 – Lou Fanánek Hagen

Lou Fanánek Hagen, vlastním jménem František Moravec je hudební skladatel, zpěvák a frontman skupiny Tři sestry. Vystudoval gymnázium, stavební fakultu ČVUT a mezioborově studoval i žurnalistiku na UK. Od roku 1985 je zpěvákem a frontmanem skupiny Tři sestry, po revoluci začal skládat písničky pro Lucii Bílou, Karla Gotta, Maxim Turbulenc a písničky pro seriál Šmoulové. V roce 2003 se podílel na složení libreta pro muzikál Kleopatra, spolupracoval i na muzikálech Princezna Zmrzlina a Kat Mydlář. V roce 2009 byl uveden do beatové sině slávy v kategorii osobnost. Je podruhé ženatý, má 6 synů a dceru.