Ivo Andrle,
Václav Cílek,
Petr Horníček,
Eva Hrončeková,
Doc. Jan Kolář,
Jan Macola,
Tomáš Milich,
Maryáš Ramba,
Prof. Tomáš Vlček,
MUDr. Vladimír Vogeltanz

[/restrict]

9. 9. 2015 – Václav Cílek

1. 7. 2015 – Doc. Jan Kolář

[/restrict]