Václav Novák je spoluzakladatelem a senior managing partnerem investiční společnosti M.L. Moran. Titul MBA získal  na University of Phoenix,  je absolventem Karlovy univerzity v Praze. Je rovněž členem Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze a člen NERVu. V roce ...