Členství v klubu

 

Klub je otevřen pro vstup zájemcům nejen z Prahy, ale z celé České republiky. Rádi v klubu uvítáme podnikatele,
manažery, akademiky, právníky, lékaře či talentované vysokoškoláky, kteří sdílí cíle, hodnoty a etický kodex klubu.

V případě vašeho zájmu o členství a další informace kontaktujte Milu Petrovou, prezidentku klubu:

mila.petrova@obclub.cz, tel:+420 603 257 455.